Vrijdag 7 december 2018 om 20.00 uur treedt in de Sint-Joriskerk het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) o.l.v. Rolf Buijs op. Dit grote orkest van talentvolle jongeren voert werken uit van Von Weber, Mahler, Tchaikovsky en Saint-Saëns. Soliste is Maaike Oosterman, klarinet. Het is het jaarlijkse concert van de Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk. Vrienden die de donatie 2018 betaald hebben ontvangen 2 gratis toegangskaarten.

Het concert is voor iedereen toegankelijk! Kaarten zijn à € 20 per stuk (incl. consumptie in de pauze en na afloop) verkrijgbaar. Tot 18 jaar gratis toegang. U kunt telefonisch kaarten bestellen via 033-4610441 (di t/m do van 9-12 uur) en per e-mail: vrienden@joriskerkamersfoort.nl Maakt u dan meteen het bedrag over op rek.nr. NL27 INGB 0000 5727 07 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk. Na ontvangst worden de kaarten eind november/begin december toegezonden. Ook ’s avonds aan de kerk (open vanaf 19.15 uur) zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Klik hier voor de flyer met informatie.

ajo-foto-deel-ajo-002
Foto: Cees Wouda