Recurring

Momentum van Raad van Kerken

Sint-Joriskerk Hof 1Amersfoort,

Een moment van bezinning, even uit de drukte in de stilte van de oude kerk. Dat is Momentum. De Sint-Joriskerk is tijdens de zomer elke zondagmiddag gratis toegankelijk. Om 15.00 […]

gratis