Uitnodiging boekpresentatie

Amersfoorts Sint-Joriskerk: Van de middeleeuwen naar morgen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk nodigt u uit voor de presentatie van het boek

“AMERSFOORTS SINT-JORISKERK van de middeleeuwen naar morgen”

op woensdag 4 maart a.s. om 16.00 uur in de Sint-Joriskerk. Informatie over deze feestelijke bijeenkomst vindt u in de bijlage. Na de lezing en de presentatie van het boek zijn er nog twee markeringsmomenten.

Maquette

Onze stichting heeft een door de heer P. van den Hoek gemaakt schaalmodel van de Sint-Joriskerk aangekocht. Deze maquette zal permanent in de kerk tentoongesteld worden.

Offerblok

De familie Van Hasselt heeft het door dr. J.F.B. van Hasselt (1877-1949) vervaardigde bijzondere offerblok, dat in bruikleen was, onlangs overgedragen aan de Protestantse Gemeente Amersfoort, de eigenaar van de Sint-Joriskerk.

Presentatie

Wij hopen u welkom te mogen heten op woensdagmiddag 4 maart. Met het oog op de organisatie zien wij graag uiterlijk 20 februari uw aanmelding tegemoet. U kunt uw komst bevestigen via: vrienden@joriskerkamersfoort.nl

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting Sint-Joriskerk,

Herman Beens, voorzitter
Annet van Goor – Oortgijsen, secretaris

 

Flyer

In de flyer is meer te lezen over de boekpresentatie. De flyer downloadt u door te klikken op bovenstaande afbeelding.