Het onderste deel van de toren – die door latere uitbreidingen nu IN de kerk staat – is het oudste deel van de Sint-Joriskerk uit ca. 1200. Deze toren hoorde bij het zaalkerkje van de Heren van Amersfoort. Nadat Amersfoort in 1259 stadsrechten had gekregen, werd begonnen met de bouw van een nieuwe parochiekerk, een kruisbasiliek. Uit deze periode (1270-1350) dateren het huidige middenschip en het dwarsschip.

In de 3e bouwfase (1370-1450) werden aan het dwarsschip het huidige hallenkoor en het kapittelkoor gebouwd. In de tweede helft van de 15e eeuw werd op de toren een gotische klokkenverdieping gezet.

In de laatste grote bouwfase (1466-1534) kreeg de Sint-Joriskerk het uiterlijk van driebeukige hallenkerk doordat de zijbeuken werden opgehoogd. Uit deze tijd dateert ook het zuidportaal, de huidige entree van de kerk. Het interieur was toen kleurrijk beschilderd, maar na de Hervorming werden de gewelfschilderingen over gewit. Bij recente restauraties is een aantal weer zichtbaar gemaakt.

Interessant is ook de geschiedenis van het Capittel van Sint Joris. Dat is, voor zover bekend, het enige nog functionerende kapittel in Nederland. Het doorstond zelfs de Reformatie. Zie: www.capittelsintjoris.nl

Koepel Hemelgat Sint-Joriskerk