Geschiedenis van een kerk

1200 a.d.

Het onderste deel van de bekende toren van de Sint-Joriskerk is het oudste deel van de Sint-Joriskerk en stamt uit ca. 1200. De toren staat door latere uitbreidingen van het kerkgeboud nu IN de kerk. Deze toren hoorde bij het zaalkerkje van de Heren van Amersfoort.

1259 a.d.

Nadat Amersfoort in 1259 stadsrechten had gekregen, werd begonnen met de bouw van een nieuwe parochiekerk, een kruisbasiliek. Uit deze periode (1270-1350) dateren het huidige middenschip en het dwarsschip.

1370 a.d.

In de derde bouwfase (1370-1450) werden aan het dwarsschip het huidige hallenkoor en het kapittelkoor gebouwd. In de tweede helft van de 15e eeuw werd op de toren een gotische klokkenverdieping gezet.

1466 a.d.

In de laatste grote bouwfase (1466-1534) kreeg de Sint-Joriskerk het uiterlijk van driebeukige hallenkerk doordat de zijbeuken werden opgehoogd. Uit deze tijd dateert ook het zuidportaal, de huidige entree van de kerk. Het interieur was toen kleurrijk beschilderd, maar na de Hervorming werden de gewelfschilderingen over gewit. Bij recente restauraties is een aantal weer zichtbaar gemaakt.

Binnenkant Sint-Joriskerk Amersfoort

Capittel van Sint-Joris

Interessant is ook de geschiedenis van het Capittel van Sint Joris. Het Capittel van Sint Joris is één van de oudste genootschappen van Amersfoort. Anno 2022 bestaat het Capittel 685 jaar.

Het capittel van Sint-Joris is, voor zover bekend, het enige nog functionerende kapittel in Nederland. Het doorstond zelfs de Reformatie. Het vermogen bestaat uit goederen, met name landerijen, en gelden die vanouds toebehoren aan Het Capittel. In de lijn van de traditie doet Het Capittel uitkeringen uit het batig saldo van de stichting. Voor 3/5 deel komen die gelden toe aan de Stichting Burgerweeshuis. Voor 2/5 deel aan de Stichting Vrienden van de St. Joriskerk ten behoeve van het onderhoud van de kerk.

Meer informatie over Het Capittel

Koepel Hemelgat Sint-Joriskerk