Zomerexposities 2020:

De Sint-Joriskerk opent in 2020 weer haar deuren. Momenteel zijn wij hard aan het werk om de planning van 2020 rond te krijgen. Stay tuned!

In elk geval staat de Sint-Joriskerk van mei tot oktober 2020 in het teken van een culturele en kunstzinnige zomeropening! Het toeristische jaarthema in 2020 is: 75 jaar bevrijding! De exposities zullen in lijn met het thema van dit jaar worden georganiseerd.

Van mei tot en met oktober kunt u het gebouw bekijken van dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur voor 1 euro (folder met uitleg inbegrepen). Kinderen t/m 12 jaar gratis. Komt u ook eens binnenkijken?

Een blik op vorige exposities:

Orde en Chaos is een expositie van LKG de Ploeg op twee locatie’s in de binnenstad van Amersfoort. 25 kunstenaars – waaronder 9 gastkunstenaars – laten in hun kunstdiscipline een actuele visie zien op het leven en de betekenis van Johan van Oldenbarnevelt. De fenomenen van toen zoals de strijd om geloofs- en individuele vrijheid, het verlangen naar tolerantie, het zich verweren tegen onderdrukking, het opvangen van vluchtelingen, maar ook geopolitieke verschuivingen met als gevolg wanorde, zijn tot op heden nog steeds actuele onderwerpen. Zie voor activiteiten zoals rondleidingen, workshops en kunstenaarsgesprekken de website.

Galerie de Ploegh

Cultuurhuis bij Flint
Coninckstraat 58 | 3811 WK Amersfoort
(033) 475 0770 | info@deploegh.nl

Galerie Absoluut toont in de Joriskerk kunst met een ziel. De expositie ZIELSVEEL toont de eigenheid en de diversiteit van de kunstenaars van Galerie Absoluut. Zij zijn voor deze expositie geïnspireerd door de Joriskerk: het gebouw, de kerk, de historie.

ZIELSVEEL is een overzichtstentoonstelling waarbij we 10 jaar Galerie Absoluut in Amersfoort vieren. We vieren dat we met onze exposities 10 jaar lang een kijkje in de ziel van onze kunstenaars hebben getoond. We vieren dat we 10 jaar lang veel zielen hebben geraakt met onze kunst. We vieren dat we 10 jaar lang met hart en ziel samen aan onze kunst hebben mogen werken en anderen konden laten delen in onze rijkdom.

Met de expositie ZIELSVEEL vieren we de intense verbinding van de kunstenaars met de galerie, met elkaar, met Amersfoort en met de Kunst.

Galerie Absoluut is een Amersfoorts kunstenaarscollectief en toont beelden, schilderijen, foto’s, grafiek, etc.

 

Wil je meer weten over Galerie Absoluut? Lees hier het profiel van de kunstenaars.

Van 27 augustus tot en met 26 oktober organiseert het Platform Kerk & Kunst een expositie met als thema Zachte Krachten zullen zeker winnen  in de historische Joriskerk in Amersfoort.
Dit jaar herdenken we dat Van Oldenbarnevelt 400 jaar geleden het slachtoffer werd in het conflict met Maurits. Hoe kunnen wij nu hier en in deze tijd omgaan met conflicten? Is er plek voor een tegengeluid in onze maatschappij waar zo gepolariseerd kan worden? Wat heeft de Bijbel ons te zeggen?

Zachte Krachten
Het thema is ontleend aan een zin uit een gedicht van Henriette Roland Holst: ‘de zachte krachten zullen zeker winnen’. In een wereld waarin harde machten en krachten zo op de voorgrond kunnen treden, willen we aandacht geven aan het revolutionaire geluid van Jezus. Hij predikte in de harde, Romeinse maatschappij hele andere begrippen dan geweld en het recht van de sterkste. Denk aan zachtmoedigheid, vrede, liefde, vergeving, ontferming, verzoening, barmhartigheid en compassie. Ook nu nog zijn deze begrippen uiterst relevant om samen te léven…

Expositie
Aan deze expositie doen zo’n 40 kunstenaars mee uit heel Nederland, met schilderijen, beelden, video etc.
Na exposities in Apeldoorn (Hemel en Aarde), Zwolle ((N)ergens thuis) en Dordrecht (Van letter tot Leven!) is dit de vierde grote expositie van het Platform. ‘De verbeeldingskracht van hedendaagse kunstenaars heeft ons veel te zeggen in het omgaan met het Woord. Vaak werkt die als een opening, een ander gezichtspunt, om in gesprek te gaan over wat wezenlijk is voor vandaag en morgen.’

Symposium
De officiële opening is op 7 september met een symposium van 10.30 – 16.00 uur. Het programma omvat o.a. levingen van Rikko Voorberg en Lora Kremer, opening door burgemeester Lucas Bolsius, muziek door Gerald Troost. Er zijn in de middag workshops te bezoeken en er wordt lunch verzorgd. Voor meer informatie kunt u hieronder klikken op de flyers.


Aanmelden
Op de website platformkerkenkunst.nl kun je je eenvoudig aanmelden voor het symposium. De kosten zijn bij aanmelding vóór 1 september € 30,-, daarna € 35,-. Deze prijzen zijn inclusief lunch.

Sint-Joriskerk gezien vanuit de lucht