Al 30 jaar levert de Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk jaarlijks een belangrijke bijdrage aan de exploitatie en het onderhoud van de Sint-Joriskerk. Ze zetten zich in voor het enige middeleeuwse kerkgebouw van Amersfoort: de Sint-Joriskerk. Het ook het grootste monument van de stad, de bouwmeesters uit de voorbije eeuwen keken niet op een kubieke meter. De kerk is nog altijd in gebruik voor de eredienst en allerlei culturele activiteiten. Het kolossale pand is een kapitale erfenis, die met grote zorgvuldigheid beheerd wordt. Dat vereist inzet, van elke nieuwe generatie. Willen we deze cultuurschat voor de toekomst bewaren, dan zullen we daar gezamenlijk de schouders onder moeten zetten.

Word Vriend!

Voor (minimaal) € 25 per jaar heten we u hartelijk welkom in de Vriendenkring. Op deze manier kunt u een steentje bijdragen aan de instandhouding van een van de belangrijkste monumenten van de stad. We houden regelmatig acties wanneer grotere of kleinere restauraties nodig zijn. U kunt zich als Vriend opgeven via dit formulier:

Donateur vrienden
Bezig met versturen

Donaties en giften

Bankrekeningnummer voor donaties: NL27 INGB 0000 5727 07 t.n.v. Stichting Vrienden van de St-Joriskerk

Wilt u de stichting structureel steunen middels een periodieke gift? Download dan het formulier en stuur dit ingevuld naar: Vrienden Stichting Sint-Joriskerk, Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort. Voor vragen: Bel 033 4610441 of stuur een e-mail naar vrienden@joriskerkamersfoort.nl.

Voor wat hoort wat!

Via nieuwsbrieven houden we u als Vriend op de hoogte van onze activiteiten. Elke zomer ontvangt u vier vrijkaartjes om de kerk doordeweeks te bezoeken. Wie € 25 of meer per jaar bijdraagt, ontvangt  één gratis toegangskaart voor het concert van zeer gekwalificeerde musici, dat jaarlijks exclusief voor de Stichting Vrienden van de St. Joriskerk wordt georganiseerd.

Regenten Amersfoort Sint-Joriskerk