Sint-Jorislezing 2018: “Zin in het verleden”

Zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort om 15.00 uur de inmiddels traditionele Sint-Jorislezing in de Sint-Joriskerk te Amersfoort.

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zal Paul Schnabel een voordracht houden onder de titel “Zin in het verleden”.

Tijdens diezelfde bijeenkomst zal dr. Fred van Kan, oud-archivaris van Archief Eemland, het eerste exemplaar van zijn boek over de geschiedenis van het Capittel aanbieden aan de burgemeester van Amersfoort, tevens deken (voorzitter) van het Capittel van Sint-Joris. Het is voor het eerst dat die geschiedenis uitputtend is beschreven. Het boek omvat de periode van de oprichting in 1337 tot heden en draagt de titel: “eerwaardige wijse ende seer beminde heeren”. Het Amersfoortse Capittel behoort tot een van de weinige Capittels, die de stormen van Reformatie en Napoleon heeft overleefd, daar waar ons land er 43 kende kort voor de Reformatie. In zijn boek besteedt Fred van Kan zowel aandacht aan het leven van de kanunniken als ook aan de organisatorische- en financiële aspecten en de betekenis van het Capittel voor de stad. Het Capittel is nu geen rooms-katholieke instelling meer. De opbrengsten worden gebruikt voor enkele specifieke charitatieve doeleinden.

Na de lezing en de boekpresentatie is er gelegenheid de dubbelexpositie “Terugkijken op de vooruitgang” van fotograaf Cas Oorthuys en de aquarellen van Marco Boer met orgels in monumentale kerken te bezichtigen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Wij hopen u te ontmoeten op 6 oktober a.s.

Met vriendelijke groet namens de Stichting Het Capittel van Sint-Joris,

Aart Veldhuizen, kanunnik

Annet van Goor – Oortgijsen, kanunnik

 

Flyer uitnodiging VOORKANT | ACHTERKANT

Gerfkamer Sint-Joriskerk Amersfoort