Sint-Jorislezing 2019: lees hem na

De jaarlijkse Sint-Jorislezing vond dit jaar plaats op 5 oktober. Ben Knapen heeft in de Sint-Joriskerk gesproken over Nederland, de buurlanden en Johan van Oldenbarnevelt. Hieronder leest u een deel van de voordracht, en kunt u de volledige lezing, door Ben Knapen geschreven en toegedragen, downloaden om zelf na te lezen. Wij wensen u veel leesplezier.

Nederland en zijn buren: Over oude reflexen en nieuwe realiteiten

Dit jaar staan we stil bij de dood van Johan van Oldenbarnevelt, vierhonderd jaar geleden. Hier in Amersfoort is dat uitbundig gebeurd, want uw stad is inmiddels vertrouwd met de betekenis van deze grote Amersfoorter als een founding father van ons land.

In de rest van het land was het herdenken mondjesmaat – misschien omdat Van Oldenbarnevelt niet de flamboyante of schilderachtige persoonlijkheid was die tot een beeldend verhaal kan inspireren. Zeker ook omdat hij lange tijd meer is beschouwd als kampioen van Hollands particularisme dan van de Nederlandse eenheidsstaat, zoals we die nu al twee eeuwen kennen.

Dat is een miskenning van de werkelijkheid, en zeker ook van de betekenis van Johan van Oldenbarnevelt, maar het is ook een feit. Hij mist nu eenmaal de samenbindende symboolwaarde van Willem van Oranje, is teveel apparatsjik om met meeslepende aforismen de geschiedenisboeken te vullen. Vraag je een willekeurige voorbijganger om iets van Oldenbarnevelt te citeren dan zullen we in het gunstigste geval te horen krijgen de drie woorden ‘Maak het kort’. Niet bepaald een strategisch vergezicht want slechts zijn laatste woorden voordat zijn hoofd van de romp werd geslagen op een schavot voor de Ridderzaal, nu 400 jaar geleden dus.

Sint-Jorislezing 2019 zelf lezen

Wilt u graag verder lezen? Download de volledige lezing hier in PDF: klik hier.