Iemand stelt de vraag: Jorislezing 2020 nu na te lezen

Nu we al weer 75 jaar een vrije, democratische rechtstaat zijn, is het bij uitstek een moment waarop we als volk een eenheid zijn, ons met elkaar verbonden voelen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij 75 jaar vrijheid, ook mensen die hun roots niet in Nederland hebben liggen? Wat leren we de kinderen over de Tweede Wereldoorlog en waarom?

Sint-Jorislezing 2020

Hierover sprak mevr. G. Verbeet tijdens de Jorislezing in oktober 2020. De Jorislezing is een initiatief van stichting het Capittel van Sint Joris. De Jorislezing stond dit jaar in het teken van de 75 jarige bevrijding.

Mevr. G. (Gerdi) Verbeet

Sinds juni 2015 is Mevrouw Verbeet voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Gerdi Verbeet (64) heeft als Tweede Kamerlid en later als voorzitter van de Tweede Kamer grote persoonlijke en inhoudelijke betrokkenheid getoond bij Oorlogsgetroffenen en het Nederlandse Herinneringslandschap.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting, inhoud en vorm aan herdenken en vieren in Nederland. Ook draagt het Comité zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei, inclusief de coördinatie van de Bevrijdingsfestivals.

Muzikale omlijsting

De lezing werd muzikaal omlijst door Rien Donkersloot, hoofdorganist van de Sint-Joriskerk.

Tentoonstelling

033fotostad exposeerde in het kader van 75 jaar Vrijheid een tentoonstelling met het thema “Naar huis?” Na afloop van de lezing was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de tentoonstelling te bezichtigen. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot 24 oktober 2020.

De Jorislezing 2020 nalezen

De tekst van ‘Iemand stelt de vraag: Jorislezing 2020’ is nu ook na te lezen. U kunt de lezing downloaden door op de afbeelding hieronder te klikken. U download dan een pdf-formaat van de lezing.