Sint-Joriskerk: Kostbaar bezit

Iedereen kent de Sint-Joriskerk wel: het oudste rijksmonument van Amersfoort. Stoer toonbeeld van geschiedenis, cultuur en kerkelijk verleden en heden. Denkt u aan de Sint-Joriskerk, dan denkt u aan een sfeervol gebouw, met een zeldzaam zandstenen koorhek en een toren als het ware midden in de kerk. Het fungeert als ontmoetingsplek voor kerkgangers, concertliefhebbers, bewonderaars en stiltezoekers. Ondanks dat de Sint-Joriskerk erg bekend is in de stad, weten weinig mensen dat dit prachtige gebouw eigendom is van de Protestanse Gemeenten Amersfoort (hierna: PGA). Hoe gaan we samen om met dit kostbare bezit?

Beheer en onderhoud door toerisme én verhuur

Eerst verantwoordelijke voor de kerk is het College van Kerkrentmeesters. Het onderhoud wordt bekostigd door de opbrengsten van toeristische activiteiten en verhuur van het kerkgebouw. Op zondag wordt de kerk verhuurd aan de Sint-Joriskerkgemeente. Ook voor kerkelijk hoogtijdagen heeft deze gemeente het eerste recht op huur. De andere dagen kan de kerk gehuurd worden voor bruiloften, uitvaarten, kooruitvoeringen, (orgel-)concerten en evenementen van uiteenlopende aard. Daarvoor kan de gehele kerk gehuurd worden, of alleen het koorgedeelte of de sfeervolle Gerfkamer. In de zomermaanden is de kerk tegen een bescheiden toegangsprijs van dinsdag tot zaterdag te bezichtigen, in de andere maanden alleen op specifieke zaterdagen. Gedurende de zomermaanden is er ook altijd een tentoonstelling te bezoeken.

Verbindende functie in Amersfoort

We zijn trots dat de Sint-Joriskerk, naast zijn kerkelijke betekenis, een belangrijke functie vervult in het culturele en maatschappelijke leven van Amersfoort. Ook dit is een vorm van kerk-zijn. We kunnen 900 mensen te ontvangen, ruimte bieden voor stilte en inkeer, culturele en religieuze concerten organiseren, kooruitvoeringen en maatschappelijke evenementen een plek bieden.

Kosten

Dankzij de verhuur en toerisme zijn we als PGA in staat de kosten van de kerk te dragen. Het zal niemand verbazen dat alleen al het onderhoud van het gebouw veel geld kost. Het College van Kerkrentmeesters heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de kerk gedelegeerd aan de zogeheten Beheerscommissie, bestaande uit vijf vrijwilligers uit diverse wijken van de PGA, allen benoemd door het College.

Daarnaast is voor het dagelijks reilen en zeilen een voltijds beheerder in dienst. Zonder die ene betaalde kracht zou het onmogelijk zijn om het gebouw de uitstraling en betekenis te geven die het nu heeft. Maar de beheerder kan het onmogelijk alleen. Hij wordt terzijde gestaan door een team van rond de vijftig vrijwilligers. Vrijwilligers die onmisbaar zijn voor het vlekkeloos doen verlopen van de vele activiteiten.

Vrijwilligers

Bent u op zoek naar een plek waar u uw talent kunt inzetten met veel betekenis voor de Amersfoortse binnenstad én de Amersfoortse kerk? Dan bent u van harte welkom om u bij ons aan te sluiten! Voor een overzicht van de vacatures zie: https://joriskerkamersfoort.nl/vacatures

door Harm Dane, voorzitter Beheerscommissie Sint-Joriskerk
Dit bericht is eerder in volledige vorm gepubliceerd in Drieluik.

Natzweiler, foto van Wim Brummelman (expositie Sint-Joriskerk)