Uitnodiging: Nederland en zijn buren

Zaterdag 5 oktober 2019 om 15.00 uur organiseert het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort de Sint-Jorislezing in de Sint-Joriskerk,  Hof 1 te Amersfoort.

Dit jaar staat de lezing in het teken van Johan van Oldenbarnevelt en zal dr. H.P.M. (Ben) Knapen een voordracht houden over “Nederland en zijn buren: over oude reflexen en nieuwe realiteiten“.

Ben Knapen is historicus en fractievoorzitter CDA in de eerste kamer. Recent verscheen een hernieuwde uitgave van zijn boek ‘De man en zijn staat: Johan van Oldenbarnevelt, 1547-1619.

Na de lezing is er gelegenheid de expositie “Zachte krachten zullen zeker winnen” door het platform Kerk & Kunst te bezichtigen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Wij hopen u te ontmoeten op 5 oktober a.s.