Uitnodiging: Sint-Jorislezing 2022 door Khadija Arib

Een samenleving uit balans: hoe herstellen we het evenwicht

Onze Nederlandse samenleving staat onder druk. Energie, klimaat, betaalbare zorg, toeslagen, woningmarkt, stikstof: op tal van terreinen stapelen de problemen zich op. Het zijn problemen die grote impact hebben op de levens van heel veel mensen. Toch is er vooralsnog geen zicht op adequate oplossingen. Het maakt mensen boos. Ze keren elkaar, de politiek en onze democratische rechtsstaat de rug toe. In haar lezing deelt Khadija Arib haar gedachten over hoe we samen het tij kunnen keren en het evenwicht kunnen herstellen. Hoe we het sociale fundament onder onze gemeenschappen, ons bestuur en onze democratie kunnen versterken. Hoe we het onderlinge vertrouwen kunnen herwinnen en de bestuurlijke daadkracht kunnen vergroten. En hoe we daar vandaag mee kunnen beginnen.

Sint-Jorislezing

Op zaterdagmiddag 1 oktober 2022 vindt de Sint-Jorislezing plaats in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Deze lezing is een initiatief van stichting het Capittel van Sint Joris.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Toegang is gratis. De deur is vanaf 14.30 uur open.

Khadija Arib

Khadija Arib was van 2016 tot 2021 voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer (PvdA), met een onderbreking van drie maanden in 2006/2007. Als Kamerlid was Arib lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de commissie voor Veiligheid en Justitie. Van die laatste commissie was zij vicevoorzitter van 2007 tot 2010. Arib hield zich met name bezig met mensenhandel, zedenwetgeving, gezondheidszorg en medischethische kwesties. In 2001 diende zij een initiatiefwetsvoorstel in voor de instelling van een Kinderombudsman. In 2010 werd dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 2012 is zij vast lid van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

NECTAR expositie Sint-Joriskerk