Annet van Goor spreekt op Kerkenbeurs

De Sint-Joriskerk is een geslaagd voorbeeld van het exploiteren van een multifunctionele kerk, zo blijkt uit de aandacht die Annet van Goor krijgt.

Sint-Joriskerk Amersfoort
De Sint-Joriskerk wordt naast de Vieringen op zon- en feestdagen voor culturele en maatschappelijke evenementen verhuurd. Ook wordt de kerk steeds meer bezocht door toeristen en exposeren diverse kunstenaars regelmatig in de kerk. Om dit alles te bewerkstelligen zijn naast Annet en de beheerder Aalt Petersen zo’n 60 vrijwilligers actief.

Kerkenbeurs
Vanwege het succes van de exploitatie van de Sint-Joriskerk is Annet van Goor, externe betrekkingen, gevraagd om haar tips en ervaring te delen op de Kerkenbeurs. Aan de hand van een presentatie zal Annet het proces bespreken dat heeft geleid tot de succesvolle exploitatie van de Sint-Joriskerk. De casus is bedoeld ter inspiratie voor het verder in stand houden van Monumentale Kerken in heel Nederland. Dit is een zeer actueel thema in deze tijd waarin veel kerken met sluiting worden bedreigt.

Heeft u interesse om dit evenement bij te wonen? Bezoek de Kerkenbeurs!

  • Kerkenbeurs in Jaarbeurs Utrecht
  • Zaterdag 23 maart 2019
  • 13.00 uur – 13.30 uur
  • Van “monument naar rendement”
  • www.kerkenbeurs.nl